Quảng cáo trên
Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tập huấn kỹ năng tìm kiếm viêc làm cho cán bộ Đoàn năm 2024

Tham gia hội nghị có gần 60 đồng chí là cán bộ đoàn trên toàn huyện.

Hội nghị tập huấn kĩ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn năm 2022 tại huyện Ninh Giang

Hội nghị tập huấn kĩ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn năm 2022 tại huyện Ninh Giang

Hơn 80 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Ninh Giang được tập huấn kĩ năng tìm kiếm việc làm

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn tại Nam Sách năm 2021

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn tại Nam Sách năm 2021

Ngày 9.10, tại Hội trường UBND Thái Tân (huyện Nam Sách), Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương (Trung tâm) phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Sách tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn năm 2021.

Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho thanh niên nông thôn.

Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho thanh niên nông thôn.

Ngày 16/9/2018 tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành. Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT Hải Dương phối hợp với huyện Đoàn Kim Thành tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây vụ màu, nuôi trồng thủy sản cho các hội viên, đoàn viên thanh niên tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành

Đ/c Nguyễn Thành Đông Phó giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi tập huấn

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Gia Lộc tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi thủy sản

Ngày 9/3 năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Gia Lộc tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi thủy sản.

Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật thủy sản năm 2017

Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật thủy sản năm 2017

Ngày 11/7, tại hội trường UBND xã Đoàn Thượng (Gia Lộc), BTV Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT Nuôi thủy sản năm 2017.

Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở

Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở

Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở

Đ/c Nguyễn Thành Đông Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Gia Lộc tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi thủy sản

Ngày 9/3 năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Gia Lộc tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi thủy sản.

 

Tin mới nhất

Albums

Videos

Tim kiem tai nang- Net dep...

Tỉnh Đoàn Hải Dương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Liên kết