Quảng cáo trên
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN VÀ
LAO ĐỘNG TRẺ HẢI DƯƠNG
 
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương được thành lập theo quyết định 742-QĐ/TU ngày 01/02/2013 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định thành lập.
1. Chức năng:
Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức các hoạt động cho thanh niên công nhân và lao động trẻ; tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống, tư vấn pháp luật; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho thanh niên công nhân và lao động trẻ; hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân.
2. Nhiệm vụ:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng cho TNCN và lao động trẻ, xây dựng lớp thanh niên giàu long yêu nước, có bản lĩnh, tự lực, tự cường, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam; kịp thời thôn tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giới thiệu các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội đến với thanh niên công nhân và lao động trẻ.
- Tổ chức tư vấn, sức khỏe, tâm lý, tình yêu hôn nhân và gia đình, tham quan dã ngoại tổ chức các hoạt động:“Sân chơi cuối tuần”,“Hội thi tiếng hát Thanh niên công nhân”, “Giải thể thao thanh niên công nhân” các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho TNCN.
- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng lao động, bổ túc kiến thức về ngoại ngữ, tin học cho TNCN.
- Phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội cho TNCN.
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM
 
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
- Tổng số cán bộ, nhân viên và người lao động là 12 người.
- Chi bộ: 7 đảng viên. Tổ công đoàn: 12 đồng chí.
- Chi đoàn 9 đồng chí.
2. Bộ phận quản lý điều hành: Giám đốc, Phó Giám đốc
3. Các phòng ban chức năng:
- Phòng Hành Chính - Tổ chức;
- Phòng Nghiệp vụ văn hóa - Thể thao;
- Phòng Hỗ trợ đào tạo;
Mô hình tổ chức bộ máy Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương


 

     
   
 
 

 
                         
 

Tin mới nhất

Albums

Videos

CẦU NỐI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA,...

Tỉnh Đoàn Hải Dương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Liên kết