Quảng cáo trên

Tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội “Kỹ năng sống, học làm người có ích”

Tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội “Kỹ năng sống, học làm người có ích”

Số kí hiệu 05
Ngày ban hành N/A
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Sở nội vụ
Người ký N/A

Nội dung

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội
“Kỹ năng sống, học làm người có ích” cho đối tượng học sinh
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018
 
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2018 của Trung tâm Hỗ trợ TNCN & LĐT Hải Dương; Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương. Trung tâm xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội“Kỹ năng sống, học làm người có ích” cho đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018; cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chương trình “Kỹ năng sống, học làm người có ích” sẽ cùng đồng hành với các trường trong việc dạy và trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội giúp các em học sinh nâng cao khả năng tự nhận thức, ý thức rèn luyện bản thân, giảm thiểu bạo lực học đường và các hành vi lệch chuẩn, thiếu văn hóa, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tình cảm trong mỗi gia đình ... 
- Thông qua các hoạt động xã hội các em phát huy được thế mạnh của bản thân, xây dựng cho mình ý thức với cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
- Chương trình phải thiết thực hiệu quả, có sức hấp dẫn và thu hút đông đảo học sinh tham gia. Nội dung bài giảng kỹ năng và bài giảng tâm lý phải phù hợp với đối tượng từ 6 - 18 tuổi.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 11,12/06/2018.
2. Địa điểm:
- Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương (số: 342 Nguyễn Lương Bằng - Tp. Hải Dương)
- Học tập thăm quan mô hình thực tế tại Hà Nội
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Đối tượng: Là các em học sinh từ 6 - 18 tuổi.
2. Số lượng mỗi buổi: Chương trình có thể tổ chức cho từng chuyên đề hoặc từng phần theo sự phân cấp nâng cao dần; Số lượng học viên: từ 100 đến 200 em/lớp.
IV. NỘI DUNG (có chương trình chi tiết gửi kèm)
  1. Đối với học sinh Tiểu học:
- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
- Kỹ năng phòng tránh người lạ xâm hại
- Kỹ năng tự chăm sóc bản thân
- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích (đuối nước, tai nạn giao thông, điện giật, động vật cắn, ngã, bỏng…)
- Kỹ năng sinh tồn (hỏa hoạn, động đất, khi bị lạc, bắt cóc….)
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng tự nhận thức bản thân
- Kỹ năng quản lý cảm xúc
- Kỹ năng làm việc đồng đội
- Kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc
  1. Đối với học sinh THCS, THPT:
- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
- Kỹ năng tự nhận thức bản thân
- Kỹ năng quản lý cảm xúc
- Kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp
- Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích (đuối nước, tai nạn giao thông, điện giật, động vật cắn, ngã, bỏng…)
- Kỹ năng sinh tồn (hỏa hoạn, động đất, bắt cóc….)
- Kỹ năng thuyết trình
- Sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Kỹ năng phòng tránh xâm hại
- Kỹ năng làm việc đồng đội
Ngoài ra, Ban Tổ chức có thể bổ sung các chuyên đề khác theo yêu cầu của học viên, các đơn vị đăng ký và căn cứ vào tình hình thực tế các đơn vị có thể đăng ký lựa chọn các chuyên đề theo từng khóa tập huấn.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Trung tâm Hỗ trợ TNCN & LĐT Hải Dương: Phân công các phòng của Trung tâm triển khai thực hiện như sau:
1.1. Phòng Nghiệp vụ Văn Hóa - Thể thao:
- Là phòng thường trực của Chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội“Kỹ năng sống, học làm người có ích” năm 2018.
- Thiết kế các maket của Chương trình để chuyển đơn vị phối hợp in và căng treo tại đơn vị tổ chức;
- Làm công tác tuyển sinh, quản lý lớp học;
- Tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy, bố trí giáo viên, chuyên gia tập huấn chương trình; 
- Tổ chức các hoạt động hoạt náo, teambuilding, dạy Dân vũ;
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ khai mạc; Quản lý lớp học;
- Chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin, viết tin bài, hình ảnh về chương trình “Kỹ năng sống, học làm người có ích”  năm 2018 đăng tải lên website của Tỉnh đoàn Hải Dương và một số báo, đài truyền hình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
1.2. Phòng Hỗ trợ - Đào tạo và Tư vấn:
- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ VH - TT làm công tác tuyển sinh.  
- Gửi giấy mời cho các cơ quan báo chí, truyền hình tham dự, đưa tin, bài về các hoạt động của chương trình tại các đơn vị.
- Tổ chức in sao tài liệu  để phát cho đơn vị phối hợp.
- Chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp các chương trình hoạt động: âm thanh, ánh sáng, làm đĩa CD ảnh, xe đưa đón...
1.3. Phòng Hành chính - Tổ chức:
- Thông báo tới các trường Tiểu học, THCS, THPT địa bàn Tỉnh về chương trình.
- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ VH - TT làm công tác tuyển sinh.      
2. Về phía các đơn vị phối hợp:
2.1. Các Huyện, Thị, Thành đoàn, đoàn trường.
- Căn cứ Kế hoạch, triển khai các nội dung về chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội “Kỹ năng sống, học làm người có ích” năm 2018 đến các đoàn cơ sở; trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn.
- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương trong công tác tuyên truyền và thông báo chiêu sinh, căng treo băng zôn, dán poster và phát tờ rơi giới thiệu về chương trình.
2.2. Các đơn vị phối hợp thực hiện:
- Căn cứ vào điều kiện thực tế, đăng ký với phòng Nghiệp vụ Văn hóa- Thể thao.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức chương trình như: Bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức chương trình, chuẩn bị trang âm loa máy, nước uống cho học sinh và đại biểu, bàn tiếp đón và bàn đại biểu tham dự chương trình, căng treo băng zôn của chương trình.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội “Kỹ năng sống, học làm người có ích”  cho đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018. Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị để triển khai thực hiện tốt chương trình./.
 
Nơi nhận:
- BTV Tỉnh đoàn (để bc);
- Ban GĐTT (để biết)
- Các Huyện, Thị, Thành đoàn (để phối hợp)
- Các phòng ban TT (để thực hiện);
- Lưu VT.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 Trịnh Ngọc Ánh
 
 

File đính kèm

 

Tin mới nhất

Albums

Videos

Tim kiem tai nang- Net dep...

Tỉnh Đoàn Hải Dương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Liên kết