Quảng cáo trên

Kế hoạch tổ chức tháng công nhân 2018

Kế hoạch tổ chức tháng công nhân 2018

Số kí hiệu 02
Ngày ban hành N/A
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Sở nội vụ
Người ký N/A

Nội dung

Kế hoạch tổ chức tháng công nhân 2018
TỈNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TNCN&LĐT HẢI DƯƠNG
***
Số:     -KH/TT
 
         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
   
   
Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2018
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tháng công nhân” năm 2018
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018;
Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức “Tháng công nhân”; chỉ đạo của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2018; Nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 vào phong trào công nhân,  Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và qua kết quả thực hiện “Tháng công nhân” để nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân; chung tay chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
- Tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân về ý nghĩa tinh thần, nội dung các Nghị quyết của đại hội Đoàn các cấp, từ đó tạo sự quyết tâm trong việc thực hiện thành công các Nghị quyết đó.
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong công tác phối hợp với các ngành, các cấp, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” sôi nổi, phong phú, rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế.
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhất là ở trong các khu công nghiệp, khu lưu trú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó cho thanh niên công nhân.
          - Tổ chức các hoạt động giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong hệ thống chính trị, toàn xã hội; giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, hiểu biết pháp luật cho người lao động.
Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện "Tháng công nhân", các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến giai cấp công nhân; lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5; 89 năm xây dựng, trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018); truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân.
- Tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân về ý nghĩa tinh thần, nội dung các Nghị quyết của đại hội Đoàn các cấp, từ đó tạo sự quyết tâm thực hiện thành công các nghị quyết đó.
2. Chủ động  phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà, giá điện, nước, nhằm giảm bớt khó khăn cho công nhân lao động.
 - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; tổ chức các gian hàng giảm giá; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí,... cho công nhân lao động nghèo.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó cho thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp.
III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Tham gia tổ chức kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động, phát động "Tháng công nhân" và "Ngày hội công nhân" tại khu công nghiệp Đại An do Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức.
2. Xây dựng kế hoạch tổ chức tri ân, thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh:
- Tuyên dương thanh niên công nhân tiêu biểu.
- Thăm và tặng 10 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp, khu nhà trọ.
3. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các lớp tư vấn về pháp luật; hôn nhân và xây dựng gia đình tại các khu công nghiệp.
4. Phối hợp tư vấn sức khỏe; khám, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động.
- Tổ chức 02 đợt tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho thanh niên công nhân và con em công nhân.
5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó cho thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp.
- Chiếu phim lưu động tuyên truyền đến thanh niên công nhân tại Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân.
- Tổ chức sân chơi cuối tuần tại khu nhà trọ, công ty.
6. Tiếp tục chủ động trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho thanh niên, công nhân.
7. Tổ chức truyền Nghị quyết của đại hội Đoàn các cấp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian tổ chức thực hiện
              - Bắt đầu từ ngày 22/4/2018 đến hết ngày 27/5/2018.
2. Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương
- Các phòng Hỗ trợ Đào tạo và Tư vấn, Văn hóa - Thể thao, Hành chính - Tổ chức của Trung tâm căn cứ nội dung Kế hoạch này khẩn trương hoàn thành các kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung được phân công theo chuyên môn.
- Gửi giấy mời cho các cơ quan báo chí, truyền hình tham dự, đưa tin, bài về các hoạt động của các chương trình.
- Tổ chức phô tô, in tài liệu.
- Thiết kế các maket của Chương trình để chuyển đơn vị phối hợp in và căng treo tại đơn vị tổ chức.
- Phối hợp chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp chương trình hoạt động.
- Bố trí giảng viên tuyên truyền, y bác sĩ khám sức khỏe.
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
2. Về phía đơn vị phối hợp
- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức chương trình như: Bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức chương trình, chuẩn bị trang thiết bị, âm thanh loa máy, nước uống cho học viên và đại biểu, bàn tiếp đón và bàn đại biểu tham dự chương trình, căng treo băng zôn của chương trình.
- Tuyên truyền đến công nhân trong công ty
- Bố trí số lượng công nhân tham gia chương trình đảm bảo theo yêu cầu.
- Xét duyệt danh sách công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân tiêu biểu và gửi về cho Trung tâm.
            Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động trong "Tháng công nhân" năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ để chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Ban TN CN&ĐT TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh đoàn; (Báo cáo)
- Ban TN NT,CN&ĐT;
- Ban GĐ TT;
- Các phòng c/m (để t/h);
- Lưu: VT.
 
                                                  GIÁM ĐỐC


 
                                             Trịnh Ngọc Ánh
   
   

 

Tin mới nhất

Albums

Videos

CẦU NỐI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA,...

Tỉnh Đoàn Hải Dương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Liên kết