Quảng cáo trên

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Ngày hội công nhân Tư vấn, khám sức khỏe và Tuyên truyền Nghị quyết đại hội đoàn, phòng chống ma túy và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên công nhân

KẾ HOẠCH PHỐI HỢPTổ chức Ngày hội công nhânTư vấn, khám sức khỏe và Tuyên truyền Nghị quyết đại hội đoàn, phòng chống ma túy và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên công nhân

Số kí hiệu 03
Ngày ban hành N/A
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Sở nội vụ
Người ký N/A

Nội dung

TRUNG TÂM HỖ TRỢ TNCN&LĐT HẢI DƯƠNG -
              HUYỆN ĐOÀN GIA LỘC
                                 ***
              Số:  .../KHPH-LN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Hải Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức Ngày hội công nhân
Tư vấn, khám sức khỏe và Tuyên truyền Nghị quyết đại hội đoàn, phòng chống ma túy và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên công nhân
 ---------------------------------------
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương. phối hợp với Huyện đoàn Gia Lộc tổ chức Ngày hội công nhân: Tư vấn, khám sức khỏe và Tuyên truyền Nghị quyết đại hội đoàn, phòng chống ma túy, mại dâm và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên công nhân của các công ty trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
          - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho thanh niên công nhân.
          - Cung cấp và trang bị cho thanh niên công nhân những kiến thức cần thiết về sức khỏe và sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho thanh niên công nhân.
          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm của thanh niên công nhân.
          - Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đoàn đến thanh niên công nhân.
          - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ: cắt tóc, các trò chơi vận động, tặng quà...
          - Tránh phô trương, hình thức. Tuyên truyền rộng rãi, tập hợp đông đảo thanh niên công nhân tham gia.
II. Thời gian, địa điểm
          1. Thời gian: 02 ngày, Ngày 19, 20 tháng 5 năm 2018.
          2. Địa điểm: Tại Công ty BaBeeni - Hồng Hưng, Gia Lộc, HD
III. Đối tượng, số lượng tham gia
          - Đối tượng: Là thanh niên công nhân của công ty trên địa bàn.
          - Số lượng tham gia: 600 người.
IV. Nội dung chương trình
          - Tư vấn cho thanh niên công nhân về các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe,  SKSS/SKTD cho thanh niên công nhân.
          - Khám sàng lọc sức khỏe cho thanh niên công nhân.
          - Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, phát bao cao su miễn phí.
          - Tuyên truyền Nghị quyết đại hội đoàn.
          - Tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn (10 suất quà)
          - Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cắt tóc
V. Kinh phí tổ chức
          - Do ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn lực khác.
VI. Tổ chức thực hiện.
1. Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương:
- Chuẩn bị kinh phí tổ chức; quà tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và phần thưởng trong các trò chơi.
- Mời lãnh đạo Tỉnh đoàn dự; báo, đài truyền hình đưa tin.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch tư vấn, bố trí giảng viên tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn; phòng chống ma túy, mại dâm.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, âm thanh, loa máy...
- Chuẩn bị tài liệu, bao cao su, sổ khám bệnh, bố trí đội cắt tóc tình nguyện; liên hệ đội ngũ y bác sĩ khám bệnh.
- Chuẩn bị các nội dung trò chơi vận động, trọng tài; tiết mục văn nghệ.
2. Đơn vị phối hợp: Huyện đoàn Gia Lộc
- Chắp mối các chương trình, các công ty, đơn vị có liên quan.
- Làm công tác tuyên truyền và thông báo giới thiệu về chương trình. Thông báo cho toàn thể công nhân biết các nội dung sẽ diễn ra; đồng thời bố trí thời gian hợp lý cho công nhân, đảm bảo tất cả công nhân đều được tham gia tất cả các hoạt động.
- Làm công tác tổ chức; mời đại biểu lãnh đạo công ty, công nhân công ty.
- Mời lãnh đạo huyện và các phòng, ban của huyện có liên quan, và các khách mời khác có liên quan.
- Khảo sát địa điểm, kết hợp chuẩn bị về cơ sở vật chất. (trang trí khánh tiết, bàn ghế, bố trí các phòng khám hợp lý; bố trí khu vực cắt tóc miễn phí, khu vực tổ chức trò chơi).
- Lựa chọn công nhân có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà.
- Bố trí đội lễ tân và đội hướng dẫn thực hiện khám bệnh.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình, đề nghị các bên liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch./.
 
HUYỆN ĐOÀN GIA LỘC
 
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TNCN&LĐT HẢI DƯƠNG
 
 
 
 

Tin mới nhất

Albums

Videos

Tim kiem tai nang- Net dep...

Tỉnh Đoàn Hải Dương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Liên kết