Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở

Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở
Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở
Chiều ngày 07/10/2014, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương phối hợp với Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ đoàn thực hiện Quyết định số 103/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn (2008- 2015).


Tham dự lớp tập huấn có hơn 150 học viên là cán bộ, ĐVTN, tuyên truyền viên cơ sở. Các học viên đã được trực tiếp trao đổi với giảng viên nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực nghề nghiệp việc làm như: Nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn về định hướng nghề nghiệp, thủ tục vay vốn xuất khẩu lao động, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho ĐVTN sau khi tham gia các khóa học nghề, tăng cường hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần tạo việc làm cho Đoàn viên, thanh niên nông thôn.