Quảng cáo trên

Tổ chức chuơng trình "Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm" và "Tư vấn pháp luật pháp luật tình yêu - hôn nhân & xây dựng gia đình" cho thanh niên công nhân

Tổ chức chuơng trình "Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm" và "Tư vấn pháp luật pháp luật tình yêu - hôn nhân & xây dựng gia đình" cho thanh niên công nhân

Số kí hiệu 06
Ngày ban hành N/A
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Sở nội vụ
Người ký N/A

Nội dung


KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức "Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm"
và "Tư vấn pháp luật pháp luật tình yêu - hôn nhân & xây dựng gia đình" cho thanh niên công nhân
 ---------------------------------------
 
          Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; Kế hoạch số 36-KH/TĐTN, ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương về việc “Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Hải Dương năm 2018”, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương phối hợp với Công ty TNHH Brother Việt Nam tổ chức chương trình “Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm" "Tư vấn pháp luật pháp luật tình yêu - hôn nhân & xây dựng gia đình" cho thanh niên công nhân của công ty, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm của thanh niên công nhân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, mại dâm trong thanh niên có hiệu quả.
- Tuyên truyền, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản cho thanh niên công nhân, qua đó nâng cao kiến thức về pháp luật, ý thức sống và làm theo pháp luật cho thanh niên công nhân trong xây dựng hạnh phúc gia đình.
- Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên công nhân trong phòng, chống ma túy, mại dâm theo hướng hấp dẫn về hình thức, dễ hiểu về nội dung; đề cao tính chủ động “tự giáo dục”, tự rèn luyện của thanh niên dưới sự định hướng của tổ chức Đoàn - Hội.
          - Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh tại công ty thu hút ĐVTN đến sinh hoạt, ngăn ngừa các đối tượng xấu lôi kéo họ vào các tệ nạn xã hội;
- Cung cấp những tình huống pháp luật cụ thể, gần gũi, phù hợp với công việc và cuộc sống của thanh niên công nhân, từ đó giúp cho mọi người có thể áp dụng vào cuộc sống một cách linh hoạt và phù hợp nhất.
II. Thời gian, địa điểm
          1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 13h30 ngày 24 tháng 6 năm 2018.
          2. Địa điểm: Công ty TNHH Brother Việt Nam - Khu Công nghiệp Phúc Điền - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương.
III. Đối tượng, số lượng tham gia
          - Đối tượng: Là thanh niên công nhân của Công ty.
          - Số lượng tham gia: 500 người.
IV. Nội dung chương trình
          - Tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, cũng như chính sách, chế độ của Nhà nước, của Tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.
          - Tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy, nghiện ma túy, hoạt động mại dâm, nhiễm HIV/AIDS, kết hợp với tư vấn biện pháp phòng tránh, tuyên truyền về các mô hình phòng, chống ma túy, mại dâm có hiệu quả.
          - Tư vấn pháp luật tình yêu - hôn nhân và xây dựng gia đình cho thanh niên công nhân: Tư vấn về pháp luật hôn nhân và gia đình; Tư vấn tâm lý về tình yêu, hôn nhân và gia đình.
          - Phát tài liệu, tờ rơi, bao cao su miễn phí.
          - Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ.
V. Kinh phí tổ chức
          - Do ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn lực khác.
VI. Tổ chức thực hiện.
1. Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương
- Chuẩn bị kinh phí tổ chức.
- Mời lãnh đạo Sở lao động TB&XH, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hải Dương, Tỉnh đoàn dự; Báo, Đài truyền hình Hải Dương đưa tin.
- Xây dựng kế hoạch truyên truyền, tư vấn; bố trí giảng viên tuyên truyền, tư vấn tại chương trình.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, âm thanh, loa máy...
- Chuẩn bị tài liệu, tờ rơi, bao cao su,
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
2. Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH Brother Việt Nam
- Làm công tác tuyên truyền và thông báo giới thiệu về chương trình. Thông báo cho toàn thể công nhân biết các nội dung sẽ diễn ra; đồng thời bố trí thời gian hợp lý cho công nhân, đảm bảo tất cả công nhân đều được tham gia các hoạt động.
- Làm công tác tổ chức; mời đại biểu lãnh đạo công ty, công nhân công ty.
- Bố trí địa điểm tổ chức, kết hợp chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, bàn ghế...
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình, đề nghị các bên liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch./.

File đính kèm

 

Tin mới nhất

Albums

Videos

Tim kiem tai nang- Net dep...

Tỉnh Đoàn Hải Dương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Liên kết