Quảng cáo trên

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức “Sân chơi cuối tuần, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cho thanh niên công nhân”

KẾ HOẠCH PHỐI HỢPTổ chức “Sân chơi cuối tuần, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cho thanh niên công nhân”

Số kí hiệu 04
Ngày ban hành N/A
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Sở nội vụ
Người ký N/A

Nội dung

 
KẾ HOẠC H PHỐI HỢP
Tổ chức “Sân chơi cuối tuần, tuyên truyền Nghị quyết
Đại hội Đoàn cho thanh niên công nhân”
 
Thực hiện Kế hoạch số 35- KH/TĐTN- NCĐ ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương "V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018”. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ phối hợp với công ty TNHH Brother Việt Nam tổ chức "Sân chơi cuối tuần, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cho thanh niên công nhân”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Thanh niên công nhân.
- Thông qua việc tổ chức "Sân chơi cuối tuần, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cho thanh niên công nhân” nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; giáo dục đạo đức, định hướng lối sống, văn hóa cho thanh niên công nhân.
- Tăng cường sự giao lưu, học hỏi, đoàn kết gắn bó giữa các công ty, doanh nghiệp, cụm công nghiệp; Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần phát triển các loại hình vui chơi lành mạnh phục vụ cho nhu cầu giải trí của thanh niên công nhân, góp phần giảm thiểu và ngăn chặn các tệ nạn xã hội và tạo sự gắn bó thân thiết giữa thanh niên công nhân.
- Thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành sự đồng hành của tổ chức Đoàn với thanh niên công nhân.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 14h00 - 20h00 Ngày 21/5/2018.
2. Địa điểm: Tại công ty TNHH Brother Việt Nam (Khu công nghiệp Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương).
III. ĐỐI TƯỢNG, THAM GIA
- Đối tượng: Là thanh niên công nhân đang lao động tại Công ty TNHH Brother Việt Nam.
- Thành viên các Câu lạc bộ đang sinh hoạt tại Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- Sân chơi cuối tuần: Tổ chức sinh nhật tháng 05 cho thanh niên công nhân; với chủ đề "Chào bè 2018";
- Tạo mẫu tóc miễn phí cho TNCN
- Giao lưu Văn nghệ;
- Phần thi trang phục tái chế: “Sự nổi loạn của trái cây”
- Phần trình diễn thiết kế thời trang tóc.
- Tổ chức các trò chơi; tặng quà cho TNCN;
- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn;
- Tư vấn sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS...
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Do ngân sách cơ quan và các nguồn huy động khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Thể thao:
- Là phòng thường trực của Chương trình;
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện;
- Dự trù kinh phí;
- Mời các Câu lạc bộ tham dự;
- Xây dựng Kịch bản chương trình;
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ;
- Làm công tác tuyên truyền và thông báo giới thiệu chương trình.
2. Phòng Hành chính - Tổ chức:
- Chuẩn bị tài liệu;
- Cử cán bộ phòng tham gia;
- Chuẩn bị kinh phí tổ chức; quà tặng;
- Chuẩn bị về cơ sở vật chất (Địa điểm, khánh tiết, loa đài, nước uống…)
- Mời ca sỹ, khách mời giao lưu, phóng viên báo, đài truyền hình.
3. Phòng Hỗ trợ - Đào tạo và Tư vấn:
- Mời Giảng viên;
- Cử cán bộ phòng tham gia;
- Tư vấn sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS...
4. Công ty TNHH Brother Việt Nam (Đơn vị phối hợp)
- Báo cáo Ban Giám đốc Công ty.
- Làm công tác tổ chức, mời đại biểu, tập hợp TNCN tham gia.
- Chuẩn bị địa điểm.
- Làm công tác tuyên truyền và thông báo giới thiệu chương trình.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ tham gia.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức "Sân chơi cuối tuần, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn cho thanh niên công nhân” . Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương - Công ty TNHH Brother Việt Nam đề nghị các phòng, ban liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
 TM. CÔNG TY BROTHER VIỆT NAM
 Nơi nhận:
- BTV Tỉnh đoàn;
- Ban Giám đốc TT;
- Công ty Brother Việt Nam;
- Các phòng TT;
- Lưu: VT.
TM. TRUNG TÂM HỖ TRỢ TNCN& LĐT
 
 
 
 
         
 

 

Tin mới nhất

Albums

Videos

Tim kiem tai nang- Net dep...

Tỉnh Đoàn Hải Dương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Liên kết